Bir markanın belirli bir bölgede ya da yerel pazarda tanınır ve tercih edilir hale gelmesidir. Lokal marka bilinirliği genellikle bölgesel reklam ve pazarlama stratejileri ile oluşturulur. Yerel müşterilerin ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak, bölgesel aktivitelere katılmak, yerel etkinliklere sponsor olmak ve bölgesel medya kanallarını etkili bir şekilde kullanmak, lokal marka bilinirliğini artırabilir. Bu şekilde marka, bölgedeki müşterilere daha yakın hale gelir ve sadakatlerini kazanabilir.

×